Möten januari – februari 2018

Söndag 7 januari kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Lukas 2:16-20 ”Låt oss nu gå till Betlehem”
Joachim Schlyter [MP3]

Herrens måltid (1)
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 14 januari kl. 11.00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:16.17 ”Trons sköld och frälsningens hjälm”
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Söndag 21 januari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
”Varför Jesus??”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 28 januari kl. 11.00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:17 ”Andens svärd som är Guds ord”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 4 februari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Efesierbrevet 6:18-20 ”Bön” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 11 februari kl. 11.00 INGEN GUDSTJÄNST IDAG
Söndag 18 februari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Lukas 8 ”Hur Herren svarar på bön”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 25 februari kl. 11.00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:21-24 ”Brevets avslutning”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]