Möten januari – februari 2018

Söndag 7 januari kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Lukas 2:16-20 ”Låt oss nu gå till Betlehem”
Joachim Schlyter [MP3]

Herrens måltid (1)
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 14 januari kl. 11.00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:16.17 ”Trons sköld och frälsningens hjälm”
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Söndag 21 januari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Söndag 28 januari kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 4 februari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Söndag 11 februari kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 18 februari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Söndag 25 februari kl. 11.00 Gudstjänst