Möten november december 2017

Söndag 5 november kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:10-13 ”Den andliga vapenrustningen”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 12 november kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Petrus: Med Jesus i vardagen
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 19 november kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:14 ”Den andliga vapenrustningen:
Sanningen som ett bälte”
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Söndag 26 november kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
”Älska Jesus mer, för allt han har gjort är gott”
Joachim Schlyter [MP3] ”Frälsningens klädnad – och vad den kostade”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 3 december kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:14+15 ”Den andliga vapenrustningen:
Rättfärdigheten som bröstsköld och fridens evangelium
som skor”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 10 december kl. 15:30
OBS ny tid
Adventsfirande på tyska
OBS: Anmälan om deltagande
senast den 4 december
Söndag 17 december kl. 11:00 Julgudstjänst
Lukas 1:26-33 ”Ängelns budskap till Maria”
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Juldagen 25 december kl. 17:00 Julandakt
Johannes 1:14 ”Ordet blev kött och bodde bland oss”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Nyårsafton 31 december kl. 11:00 Gudstjänst
Trofasthet och trohet
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]