Möten aug-okt 2017

Söndag 13 aug kl. 11:00 Gudstjänst
Psalm 23 ”HERREN är min Herde”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 27 aug kl. 11:00 Gudstjänst
Psalm 23 del 2
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 3 september kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Vem tillhör äran?
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag 10 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:1-4 ”Ni barn … ni fäder”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 17 september kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Söndag 24 september kl. 11:00 Gudstjänst
Söndag 1 oktober kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Johannes 1:35-42 ”Att finna Jesus, att finna sin nästa”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 8 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:5-9 ”Slavar och herrar”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 15 oktober kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
”Två förbund: lydnad, blod och måltid”
Joachim Schlyter [MP3] ”Herren är min starkhet – trots förtvivlat läge”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 22 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Markus 12:41-44 ”Två kopparmynt”
Joachim Schlyter [MP3] Lukas 5:1-11 ”Att möta Jesus på riktigt”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Lördag 28 oktober kl. 11-18
Bibeldag med Benedikt Peters i Halna Bygdegård
Teman: Av nåd allena, Genom tron allena, Ära vare Gud allena (Länk)
 Söndag 29 Oktober kl 11:00 Gudstjänst
Romarbrevet 5:1-11 ”Det trefaldiga berömmandet av den rättfärdiggjorde”
Benedikt Peters  [MP3]