Möten Juni-Juli 2017

 Söndag 4 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:25-33 ”Ni män …”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Söndag 18 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Hebreerbrevet 1:1-3
Roger Oehrli [MP3]
 Söndag 16 juli kl. 11:00 Gudstjänst
Matteus 6:19-33 ”Samla er inte skatter på jorden”
David WInkelhake [MP3]
 Söndag 30 juli kl. 11:00 Gudstjänst
”Nåd”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]