Möten April-Maj 2017

Söndag 9 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:21 ”Underordna er varandra”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Påskdagen 16 april kl. 11:00 Gudstjänst
Påskbudskap 1 Joachim Schlyter [MP3]
Påskbudskap 2 Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Söndag 23 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:22-24 ”Ni hustrur …”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Söndag 7 maj kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:25-33 ”… så som Kristus har älskat församlingen”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 21 maj kl. 11:00 Gudstjänst
Predikan Günther Heger [MP3]