Möten Jan-Mar 2017

 Söndag 1 januari kl. 16:00
OBS tiden
Gudstjänst
”Ända till nu har HERREN hjälpt oss” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 15 januari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:15-32 ”Bedröva inte Guds Helige Ande” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 29 januari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:1+2 ”Att älska är att ge”  [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 12 februari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:3-7 ”Att ärva Guds rike eller inte” [MP3] Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 26 februari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:8-14 ”Förr mörker – men nu ljus i Herren” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 12 mars kl. 11:00 Gudstjänst
”Varde ljus! Och det blev ljus” [MP3] Bibeltexter till predikan.pdf
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 26 mars kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:15-20 ”… så skall Kristus lysa över dig – att låta sig uppfyllas av Anden” [MP3]
Ralf Ebel

Inspelningar se Inspelningar 2017