Möten nov-dec 2016

Söndag 6 november kl. 11:00 Gudstjänst
Predikan Klaus Güntzschel
Söndag 20 november kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:14-16 Att hålla fast vid sanningen [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 4 december kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:17-24 Det nya livet i Kristus [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 18 december kl. 11:00 Julgudstjänst – Johannes 1 [MP3]
Söndag 25 december
(Juldagen)
kl. 16:00 Julandakt
Joakim Schlyter
[MP3 tyvärr ej tillgängligt pga tekn. problem vid ljudupptagning]
Söndag 1 januari
(Nyårsdagen 2017)
kl. 16:00
OBS tiden
Gudstjänst