Möten sept-okt 2016

 11 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:1-13 Hedningarna är medarvingar [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 25 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:14-21 Bön och lovprisning [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 9 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:1-6  Att leva värdigt vår kallelse [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 23 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:7-13  Gåvorna till uppbyggelse av Kristi kropp [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 28-29 oktober   Bibelhelg med Benedikt Peters – Reformationens fem grundpelare
Fredag SOLUS CHRISTUS [MP3]
Lördag SOLA SCRIPTURA [MP3]
Fortsättning nästa år.                      Läs mer….
 30 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Johannesevangeliet 17 [MP3]
Benedikt Peters