Möten juli-august 2016

 3 juli kl. 17:00
(OBS tiden!)
Gudstjänst
Efesierbrevet 2:1-10 Från död till liv  [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 17 juli kl. 11:00 Gudstjänst
4 Moseboken 21 Hur hanterar vi omvägar? [MP3]
Stefan Isenberg (tolkas till svenska)
 31 juli kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 2:10 Goda gärningar [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 7 augusti kl. 11:00 Gudstjänst på tyska
14 augusti kl. 11:00 Gudstjänst
Matteusevangeliet 14:22-33 Jesus går på vattnet [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 28 augusti kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 2:11-22 Den rivna skiljemuren
Ralf Ebel