Februari/mars

Söndag
6 februari 2022
kl. 17:00Herrens måltid
Söndag
13 februari 2022
kl. 17:00Gudstjänst
”Upp i himlen räcker din nåd”
Psalm 36 (Ralf Ebel) [MP3]
Söndag
20 februari 2022
kl. 17:00Gudstjänst
”Arbeta på er frälsning”
Filipperbrevet 2:12-15 (HJ Eckhardt) [MP3]
Söndag
27 februari 2022
kl. 17:00Gudstjänst
”Gudsfruktan (1) – dess goda frukter
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
6 mars 2022
kl. 17:00 Herrens måltid
Om du vill delta, önskar vi
att du hör av dig före.
Söndag
13 mars 2022
kl. 11:00Gudstjänst
Söndag
20 mars 2022
kl. 11:00Gudstjänst
Söndag
27 mars 2022
kl 11:00Gudstjänst