Januari 2022

 

Söndag
2 januari 2022
kl. 17.00 HERRENS måltid
Om du vill delta, önskar vi att du hör av dig före.
 
Söndag
9 januari 2022
kl. 17.00 Gudstjänst
Gud är vår tillflykt, Psalm 46
Ralf Ebel [MP3]
 
Söndag
16 januari 2022
kl. 17.00 Gudstjänst
I N S T Ä L L D
 
Söndag
23 januari 2022
kl. 17.00 Gudstjänst
I N S T Ä L L D
 
Söndag
30 januari 2022
kl. 17.00 Gudstjänst
I N S T Ä L L D