December 2021

 

Söndag
12 december
kl. 11.00 Gudstjänst
”Vad vi önskar göra och vad HErren gör”
2 Samuelsboken 7
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 
Söndag
19 december
kl. 11.00 Julgudstjänst
Julpredikan: Ordet blev kött
Ralf Ebel [MP3]
 
Söndag
26 december
kl. 11.00 Gudstjänst med julens budskap
Julens budskap för vardagen
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]