Oktober och november 2021

 

Söndag
3 oktober
kl. 11.00 HERRENS måltid
Om du vill delta, önskar vi att du hör av dig före.
 
Söndag
10 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
”Nåd och åter nåd”
Ralf Ebel [MP3]
 
Söndag
17 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
”När Jesus talar om sin Fader”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 
Lördag
23 oktober
kl. 11-17.30 Bibeldag i Halna byggdegård
http://bibelväckelse.nu/
 
Söndag
24 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
Psalm 33
Benedikt Peters [MP3]
 
Lördag
30 oktober
kl. 19.00 Öppen kyrka med musik och sång  
Söndag
31 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
”Ljus i en mörk tid”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 
  kl. 19.00 Öppen kyrka med musik och sång  
Söndag
14 november
kl. 11.00 HERRENS måltid
Om du vill delta, önskar vi att du hör av dig före.
INSTÄLLD
 
Söndag
21 november
kl. 11.00 HERRENS måltid
Om du vill delta, önskar vi att du hör av dig före.

 

Vad Gud börjar fullbordar han också
Filipperbrevet 1:6 m m
Morgan Phare [MP3]

 
Söndag
28 november
1:advent
kl. 11.00 Adventsgudstjänst
Ärans konung i våra hjärtan, Psalm 33
Ralf Ebel [MP3]