Augusti och september 2021

 


På grund av det aktuella läget
gäller det anvisade platser för våra gudstjänster.

Söndag
8 augusti 2021
kl. 11.00 Gudstjänst
”Guds glädje i att göra det goda”
Jeremia 32:41
Michael Hofmann (tolkas) [MP3]
Söndag
15 augusti 2021
kl. 11.00 Gudstjänst
”Herren är större än våra begränsningar”
Johannesevangeliet 5:1-18
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
22 augusti
kl. 11.00 Gudstjänst
”Vad Gud befaller utrustar han för”
Johannesevangeliet 5:6-9 m m
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
29 augusti
kl. 11.00 Gudstjänst
”Den Rättfärdige och de rättfärdiga”
Ordspråksboken kap 10 mm
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
12 september
kl. 11.00 Gudstjänst
”Saliga visshet”
Romarbrevet 5:1-11
Axel Prussak (tolkas) [MP3]
Söndag
26 september
kl. 11.00 Gudstjänst