Juni och juli 2021


På grund av det aktuella läget
gäller det anvisade platser för våra gudstjänster.
Maxantalet deltagare är 50 personer.

Söndag
13 juni 2021
kl. 11.00 Gudstjänst
”Darför har också Gud upphöjt honom”
Filipperbrevet 2:9-11
Här finns en inspelning att titta på.
Söndag
20 juni 2021
kl. 11.00 Gudstjänst
”Guds frid gäller alla typer av människor”
Romarbrevet 5:1-3 mm
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
27 juni 2021
kl. 11.00 Gudstjänst
”Förbli i mig och Jag i er”
Johannesevangeliet 15:4
Simon P (tolkas) [MP3]
Söndag
4 juli 2021
kl. 11.00 Gudstjänst
”Varför blev vi frälsta?” Stefan P (tolkas) [MP3]
Söndag
11 juli 2021
 

Herrens måltid
Om du vill delta, önskar vi att du hör av dig före.

INSTÄLLD

Söndag
18 juli 2021
    Ingen gudstjänst.
Söndag
25 juli 2021
    Ingen gudstjänst.