April och maj 2021


På grund av det aktuella läget
är våra gudstjänster inställda tills vidare.
Vi önskar HErrens välsignelse och Guds rika frid
även i dessa tider.
Men här nere får du lyssna till budskap
från Guds ord.

Budskap
Påsk 2021
Hebreebrevet 2:14.15   Titta och lyssna här.
Bibelstudium
10 april 2021
Filipperbrevet 1:29.30   ”Att tro och lida – en nåd?”
  Titta och lyssna här.
Budskap
17 april 2021
Matteusevangeliet 11:28   ”Söker du vila?”
  Titta och lyssna här.
Bibelstudium
24 april 2021
Filipperbrevet 2:1-5   ”Var ett i själ och sinne”
  Titta och lyssna här.
Budskap
1 maj 2021
Titusbrevet 2:14   ”Kristus har offrat sig … för att …”
  Titta och lyssna här.
Bibelstudium
8 maj 2021
Filipperbrevet 2:6.7   ”Jesus – Gud och Tjänare!”
  Titta och lyssna här.
Budskap
16 maj 2021
5 Mosebok 34 m.m.   ”Mose – erfarenheter med en stav”
  Lyssna här.
Pingstbudskap
23 maj 2021
2 Timoteusbrevet 1:7   ”Vilken Ande!”
  Titta och lyssna här.
Bibelstudium
29 maj 2021
Filipperbrevet 2:8.9   ”Änd till döden”
  Titta och lyssna här.