Januari till mars 2021


På grund av det aktuella läget
är våra gudstjänster inställda tills vidare.
Vi önskar HErrens välsignelse och Guds rika frid
även i dessa tider.
Men här nere får du lyssna till budskap
från Guds ord.

Budskap
10 januari 2021
1 Samuelsboken 2:1-10   ”Han reser den ringe upp ur stoftet”  –
   Hannas bön.  Lyssna här.
Budskap
17 januari 2021
Daniel 6:10   ”När det blir förbjudet”
  Lyssna här.
Bibelstudium
23 januari
Filipperbrevet 1:1-8   ”I bojor – men vid gott mod”
   Lyssna här.
Bibelstudium
30 januari
Filipperbrevet 1:9-11   ”En kärlek med modifikation”
   Lyssna här.
Bibelstudium
06 februari
Filipperbrevet 1:12-14   ”Det som har hänt mig”
  Lyssna här. 
Bibelstudium
13 februari
Filipperbrevet 1:15-18   ”Kristus predikas i alla fall”
  Lyssna här.
Bibelstudium
5 mars
Filipperbrevet 1:19.20   ”Vilken frälsning!”
  Lyssna här.
Bibelstudium
13 mars
Filipperbrevet 1:21   ”Att leva är för mig …”
  Lyssna här.
Bibelstudium
20 mars
Filipperbrevet 1:22-27   ”Flytta hem eller stanna kvar”
  Titta och lyssna här.
Bibelstudium
27 mars
Filipperbrevet 1:28.29   ”Att leva värdigt Kristi evangelium”
  Titta och lyssna här.