Möten september oktober 2020

    Vi vill visa hänsyn till varandra genom att
– stanna hemma när vi känner oss sjuka;
– hålla avstånd, särskilt när vi samtalar;
– tvätta/sprita händerna noga och
– nysa/hosta i armvecket om det plötsligt händer.
Söndag
6 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Självförnekelse, Matteusevangeliet 16:24-28
Axel Prussak (tolkas) [MP3]
Söndag
13 september
kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
20 september
kl. 11.00

Gudstjänst
Lidande nu, härlighet sedan
2Tessalonikerbrevet 1:5-10
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]

Söndag
27 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Saliga … Psalm 119:1-8
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
4 oktober
kl. 11.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
11 oktober
kl. 11.00 Tacksägelsegudstjänst
Guds goda gåvor, Jakobs brev 1:17.18
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
18 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
Kristi blod och vår kärlek, 1Petrusbrevet 1:17-2:3
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
25 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
Rättfärdig och syndare, Romarbrete 4:3-7
Joachim Schlyter [MP3]
Lördag
31 oktober
kl. 18.00

Sånggudstjänst med trumpet ”Liv och Ljus”

INSTÄLLD PÅ GRUND AV DE NYA REKOMMENDATIONERNA.