Möten juli augusti 2020

Vi vill visa hänsyn till varandra genom att
– stanna hemma när vi känner oss sjuka;
– hålla avstånd, särskilt när vi samtalar;
– tvätta/sprita händerna noga och
– nysa/hosta i armvecket om det plötsligt händer.
Söndag
5 juli
kl. 11.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
12 juli
kl. 11.00 Gudstjänst
Skyldighet till tacksamhet, 2 Tessaonlikerbrevet 1:1-4
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
19 juli
kl. 11.00 Gudstjänst
Vår Fader, Matteus 6:19ff
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
26 juli
inställd Gudstjänst
Söndag
2 augusti
kl. 11.00
Gudstjänst
Saliga är de fattiga i anden, Matteus 5:3
Simon P (tolkas från tyska) [MP3]
Söndag
9 augusti
kl. 11.00
Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
16 augusti
kl. 11.00
Gudstjänst
Guds frågor och våra, 1Moseboken
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
23 augusti
kl. 11.00 Gudstjänst
Ingen kommer på skam som hoppas på Gud, Psalm 25
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
30 augusti
kl. 11.00 Gudstjänst
Vi frågar varför, och Gud svarar på sitt sätt
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]