På grund av det aktuella läget är våra gudstjänster inställda.
Vi önskar HErrens välsignelse och Guds rika frid även i dessa tider.

Du kan klicka här på höger sida under ”Senaste inläggen” och hitta fler inspelade bibelstudier och korta budskap. Välkommen!

Välkommen till att fira gudstjänst: Vi vill lova Herren Jesus Kristus och lyssna till vad han har att säga till oss genom sitt Ord.

Under de rådande omständigheterna ber vi dig att kolla under respektive månad om gudstjänsten verkligen äger rum.

Om vi har denna möjlighet vill vi visa hänsyn till varandra genom

  • att stanna hemma när vi känner oss sjuka;
  • att tvätta/sprita händerna noga;
  • att hålla avstånd där vi sitter och när vi står och samtalar;
  • att nysa/hosta i armvecket om det plötsligt händer.

(På grund av de rådande omständigheterna erbjuder vi endast kaffe. Vill du ha något mer att fika, ta gärna med dig eget.)