Välkommen till att fira gudstjänst: Vi vill lova Herren Jesus Kristus och lyssna till vad han har att säga till oss genom sitt Ord.

Under de rådande omständigheterna ber vi dig att kolla under respektive månad om gudstjänsten verkligen äger rum.

Om vi har denna möjlighet vill vi visa hänsyn till varandra genom

  • att stanna hemma när vi känner oss sjuka;
  • att tvätta/sprita händerna noga;
  • att hålla avstånd där vi sitter och när vi står och samtalar;
  • att nysa/hosta i armvecket om det plötsligt händer.

(Tyvärr behöver vi också hoppa över fikat i nuläget.)