Möten november december 2019

Söndag
3 november
Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
10 november
kl. 11.00 Gudstjänst
Det övernaturliga i våra liv? Matteusevangeliet, del 1
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
17 november
kl. 11.00 Gudstjänst
Trygg genom Lammets blod, 2Moseboken 12
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Håll er vakna, Markus 13:33-37
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag
24 november
kl. 11.00 Gudstjänst
Det övernaturliga i våra liv? Matteusevangeliet, del 2
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
1 december
Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Lördag
7 december
kl. 15.30 Tyskt adventskaffe
(anmälan till fam. Eckhardt senast  4 december)
Söndag
8 december
kl. 17.00 Sånggudstjänst
Söndag
15 december
kl. 11.00 Gudstjänst
Ordet framför det övernaturliga (Matteus- och Johannesevang.)
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
22 december
kl. 11.00 Julgudstjänst
Hopp i en mörk tid, Jesaja 9:1-7
Stefan Pischel (tolkas) [MP3]
Söndag
29 december
kl. 11.00 Gudstjänst
Kämpa inte på Goliats villkor, 1 Samuelsboken 17
Ralf Ebel [MP3]
Söndagen efter Jul, Lukas 2:33-40
Joachim Schlyter [MP3]