Möten september oktober 2019

Söndag
1 september
Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
8 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Bön, gemenskap och Guds ord,
1 Tessalonikerbrevet 5:25-28
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
15 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Herrens fullkomliga verk ger fullkomlig trygghet
Ralf Ebel [MP3]
Jesus vår helare
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag
22 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Den Helige Ande är en gudomlig Person
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
29 september
kl. 11.00 Sånggudstjänst
Söndag
6 oktober
Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
13 oktober
Tacksägelsedagen
kl. 11.00 Gudstjänst
Guds källa har vatten till fyllest, Ps 65:10.11 mm
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Lovsång – en kort betraktelse, Lukas 19:37-40
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag
20 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
All tuktan är till vårt bästa, Hebreerbrevet 12:8-11
Ralf Ebel [MP3]
Botade Jesus alla?
Joachim Schlyter [MP3]
Lördag
26 oktober
kl. 11 – 18 BIBELDAG 2019 I HALNA BYGDEGÅRD
med Benedikt Peters
”Se, Jag kommer snart” (Om Uppenbarelseboken)
Söndag
27 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
Den Helige Ande – hjälparen och läraren, Johannesev 14:16-27
Benedikt Peters [MP3]