Möten mars april 2019

Söndag
3 mars
kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
10 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
Varning och tröst, 1Tessalonikerbrevet 5:14
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Söndag
17 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
En rättfärdighet från Gud, Romarbrevet kap 1-5
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
24 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
Vad nåden gör, Titusbrevet 2:11-15
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
31 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
Endast hos Gud, Psalm 62 och 1 Petr 1:3ff
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
7 april
kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
14 april
kl. 11.00 Gudstjänst
Fyra praktiska utmaningar, 1Tessalonikerbrevet 5:14.15
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Påskdagen
21 april
kl. 11.00 Påskgudstjänst
Tre påskbudskap [MP3]
Söndag
28 april
kl. 11.00 Tysk-svensk gudstjänst
Vem är du, Herre? Apostlagärningarna 22:8
Thomas Diehl (tolkas) [MP3]
Vad ska jag göra, Herre? Apostlagärningarna 22:10
Klaus Güntzschel (tolkas) [MP3]