Möten mars april 2019

Söndag
3 mars
kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
10 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
Varning och tröst, 1Tessalonikerbrevet 5:14
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Söndag
17 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
En rättfärdighet från Gud, Romarbrevet kap 1-5
Ralf Ebel [MP3]
Söndag
24 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag
31 mars
kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag
7 april
kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
14 april
kl. 11.00 Gudstjänst
Påskdagen
21 april
kl. 11.00 Påskgudstjänst
Söndag
28 april
kl. 11.00 Tysk-svensk gudstjänst