Möten september oktober 2018

Söndag
2 september
kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
9 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Domarboken – felsteg och avfall, del 2
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag
16 september
kl. 11.00 Gudstjänst
En tro som uppmuntrar,
1Tessalonikerbrevet 3:1-10
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
23 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Ehud och moabiterna: Seger över köttet, del 1,
Domarboken 3:12-14 mm
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag
30 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Guds vägar, vår kärlek och helgelse,
1 Tessalonikerbrevet 3:11-13
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
7 oktober
kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag
14 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
All ära till Herren,
Psalm 115
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag
21 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
Ehud och moabiterna: Seger över köttet, del 2
Domarboken 3:12-30
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag
28 oktober
kl. 11.00 Gudstjänst
Ett liv i helgelse
1 Tessalonikerbrevet 4:1-8
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
OBS Lördag 3 november
Bibeldag med Benedikt Peters
i Halna Bygdegård
Tema: Johannes Uppenbarelse –
Jesu återkomst.
(Klicka här för mer information)