Möten september oktober 2018

Söndag 2 september kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag 9 september kl. 11.00 Gudstjänst
Domarboken – felsteg och avfall, del 2
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag 16 september kl. 11.00 Gudstjänst
En tro som uppmuntrar, 1Tessalonikerbrevet 3:1-10
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 23 september kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 30 september kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 7 oktober kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag 14 oktober kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 21 oktober kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 28 oktober kl. 11.00 Gudstjänst
OBS Lördag 3 november
Bibeldag med Benedikt Peters
i Halna Bygdegård
Tema: Johannes Uppenbarelse –
Jesu återkomst.
Ytterligare information följer.