Möten juli augusti 2018

Söndag 1 juli kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag 8 juli kl. 11.00 Gudstjänst
Markus 10:17-27 ”Efterföljelse – Tränger sig Gud aldrig
på en människa?”
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag 15 juli kl. 11.00 Gudstjänst
1Tessalonikerbrevet 2:1-12 ”En återspegling av Kristi liv”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 22 juli kl. 11.00 Gudstjänst
Domarboken: Felsteg och avfall, del 1
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag 29 juli kl. 11.00 Gudstjänst
Sin broder kan ingen friköpa Ps 49:8 mm
Daniel Briem (tolkas till svenska) [MP3]
Söndag 5 augusti kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag 12 augusti kl. 11.00 Gudstjänst
Om Herren Jesus Kristus
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 19 augusti kl. 11.00 Gudstjänst
Lot, och Guds hjälp att leva i världen 1 Mosebok 19 mm
Ralf Ebel [MP3]
Söndag 26 augusti kl. 11.00 Gudstjänst
Guds församlingar behöver Guds ord 1Tessalonikerbrevet 2:12-20
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]