Möten maj juni 2018

Söndag 6 maj kl. 18:00
OBS tiden
Kvällsgudstjänst
Lukas 24:33-49 ”Att få se Herren Jesus”
Günther Heger (tolkas till svenska) [MP3]
Söndag 13 maj kl. 11.00 Gudstjänst
Johannes 14:1-3 m m ”Översteprästen i himlen”
Günther Heger (tolkas till svenska) [MP3]
Pingstdagen 20 maj kl. 11.00 Gudstjänst
Johannes 14:22-29 ”Jesus uppenbarar sig för dem som tror på honom”
Joachim Schlyter [MP3]
”Den helige Ande i den troendes liv”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 27 maj kl. 11.00 Gudstjänst
1 Tessalonikerbrevet 1:4-7 ”Utkorelse, visshet och föredöme”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 3 juni kl. 17.00 Herrens måltid
Om du vill delta önskar vi att du hör av dig före.
Söndag 10 juni kl. 11.00 Gudstjänst
Lukas 14:12-24 ”Kallelsen till Guds rike”
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag 17 juni kl 11.00 Gudstjänst
1 Tessalonikerbrevet 1:8-10 ”Omvänd för att tjäna och vänta”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 24 juni kl 11.00 Gudstjänst
1Petr 2:21 mm ”Att följa i Jesu fotspår
Simon (tolkas till svenska) [MP3]