Möten mars april 2018

Söndag 4 mars kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Joh 15:1-11 ”Att bära frukt är att förbli i Jesus”
Ralf Ebel [MP3]
Söndag 11 mars kl. 11.00 Gudstjänst
Apostlagärningarna 17:1-15 ”Församlingen i Tessalonika”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 18 mars kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 25 mars kl. 11.00 Gudstjänst
Johannes 12:12-24 ”Vägen till korset”
Joachim Schlyter [MP3]
Kolosserbrevet 3:1-4 ”Han som ägde ingenting”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
åskdagen 1 april kl. 11.00 Påskgudstjänst
Markus 16:1-6 ”Soluppgång på uppståndelsedagen”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Efes 1:18-23 m m ”Uppståndelsens kraft i den troende”
Ralf Ebel [MP3]
ESöndag 8 april kl. 11.00 Gudstjänst
1Tessalonikerbrevet 1:1-4 ”Tro, kärlek, hopp och utkorelse”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 15 april kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Söndag 22 april kl. 11.00 Gudstjänst
Hebreerbrevets ”Låt oss”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 29 april kl. 11.00 Gudstjänst
Filipperbrevet 2:6-11 mm ”Om Jesu gudomlighet”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]