Möten mars april 2018

Söndag 4 mars kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Joh 15:1-11 ”Att bära frukt är att förbli i Jesus”
Ralf Ebel [MP3]
Söndag 11 mars kl. 11.00 Gudstjänst
Apostlagärningarna 17:1-15 ”Församlingen i Tessalonika”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 18 mars kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 25 mars kl. 11.00 Gudstjänst
Påskdagen 1 april kl. 11.00 Påskgudstjänst
Söndag 8 april kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 15 april kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Söndag 22 april kl. 11.00 Gudstjänst
Söndag 29 april kl. 11.00 Gudstjänst