Kategoriarkiv: Möten

Möten sept-okt 2016

 11 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:1-13 Hedningarna är medarvingar [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 25 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:14-21 Bön och lovprisning [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 9 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:1-6  Att leva värdigt vår kallelse [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 23 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:7-13  Gåvorna till uppbyggelse av Kristi kropp [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 28-29 oktober   Bibelhelg med Benedikt Peters – Reformationens fem grundpelare
Fredag SOLUS CHRISTUS [MP3]
Lördag SOLA SCRIPTURA [MP3]
Fortsättning nästa år.                      Läs mer….
 30 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Johannesevangeliet 17 [MP3]
Benedikt Peters

Möten juli-august 2016

 3 juli kl. 17:00
(OBS tiden!)
Gudstjänst
Efesierbrevet 2:1-10 Från död till liv  [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 17 juli kl. 11:00 Gudstjänst
4 Moseboken 21 Hur hanterar vi omvägar? [MP3]
Stefan Isenberg (tolkas till svenska)
 31 juli kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 2:10 Goda gärningar [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 7 augusti kl. 11:00 Gudstjänst på tyska
14 augusti kl. 11:00 Gudstjänst
Matteusevangeliet 14:22-33 Jesus går på vattnet [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 28 augusti kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 2:11-22 Den rivna skiljemuren
Ralf Ebel

Möten maj-juni 2016

5 maj (torsdag)
Kristi himmelsfärdsdag
kl. 18:00 ”När ljuset går upp för en blind” [MP3]
Günther, född blind, berättar
8 maj kl. 11:00 Gudstjänst, Predikan Günther Heger
Älska Gud (5 Mos 6:4-9) [MP3]
15 maj, Pingstdagen kl. 11:00 Gudstjänst
Pingstpredikan Jürgen Waltersbacher [MP3]
22 maj kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:3-7 Utkorelsen
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
5 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:7-14
Ralf Ebel [MP3]
19 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:15-23
Ralf Ebel [MP3]

 

Möten jan-april 2016

 3 jan kl. 11:00 Gudstjänst
Jesaja 12
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 17 jan kl. 11:00 Gudstjänst
Att vara troende: Ett liv utan bekymmer? [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 31 jan kl. 11:00 Gudstjänst
Den Uppståndne visar sig (Markus 16:9-20) [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Lördag 6 feb kl 17 – 20 Vårt ursprung och jordens historia –
om dinosaurier, bibeln och Noas flod
Vad vet vi? Vad tror vi?
Välkommen till en bildföreläsning med
Mats Molén (M. Sc. i geovetenskap) som
studerat detta i 30+ år.
Kom med dina frågor!
Fika.
Fri entré.
 14 feb kl. 11:00 Gudstjänst
”Språkets under 1”
Hans-Jörg Eckhardt
 28 feb kl. 11:00 Gudstjänst
”Guds Ord är som … (1)” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 13 mars kl. 11:00 Gudstjänst
”Guds Ord är som … (2)” [MP3 Guds ord är som … VERSER]
Hans-Jörg Eckhardt
 27 mars kl. 11:00 Påskgudstjänst [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
10 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet inledning [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
24 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:1-3 – ”Välsignad med all andlig välsignelse” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt

Möten okt-dec 2015

 11 okt kl. 11:00 Gudstjänst
 25 okt OBS kl 15.30 Gudstjänst
Med besökare från Tyskland
 8 nov kl. 11:00 Gudstjänst
 22 nov kl. 11:00 Gudstjänst
 6 dec kl. 15.30 Vi firar advent på tyska
 20 dec kl. 11:00 Julgudstjänst [MP3]
Immanuel – Gud med oss
Hans-Jörg Eckhardt

 

Möten juli-sep 2015

 5 juli kl. 11:00 Gudstjänst ”Sista Ord”, Detlev Christ  [MP3]
 19 juli kl. 11:00 Gudstjänst
 2 aug kl. 11:00 Gudstjänst
Markusevangeliet 15:33-41 Jesus dör
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 16 aug kl. 11:00 Gudstjänst
 13 sept kl. 11:00 Gudstjänst
Välsignelser av Jesu död
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 27 sept kl. 11:00 Gudstjänst
Markusevangeliet 15:42-47 Jesus begravs [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt

 

Möten april-juni 2015

 5 april kl. 11:00 Påskgudstjänst [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 12 april kl. 11:00 Gudstjänst [MP3]
Markusevangeliet 15:1-20 Jesus inför Pilatus
Hans-Jörg Eckhardt
 26 april kl. 11:00 Gudstjänst [MP3]
Psalm 84
Hans-Jörg Eckhardt
 10 maj kl. 11:00 Gudstjänst
med Theodor van der Waard, Huskvarna [MP3]
 24 maj kl. 11:00 Gudstjänst [MP3]
Den Helige Ande och Ordet (Johannes 14)
Ralf Ebel
 7 juni kl. 11:00 Gudstjänst med B.V. Henry: Kristen eller Lärjunge [MP3]
 21 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Markusevangeliet 15:21-32 Jesus korsfästes [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt

 

Möten oktober- december 2014

12 oktober kl. 11:00 Gudstjänst – Tacksägelse – Predikan Ralf Ebel [mp3]
(Markus 14:1-11) Att ge det bästa
26 oktober kl. 17:00 Kvällsgudstjänst – Predikan Hans-Jörg Eckhardt [mp3]
(Markus 14:12-21) Vart vill du att vi ska gå?
9 november kl. 11:00 Gudstjänst – Predikan Hans-Jörg Eckhardt [mp3]
(Markus 14:22-26) Den första nattvarden
18 november kl. 19:00 Frågekväll med Benedikt Peters
Kom med dina frågor angående bibeln och den kristna tron!
Vi fikar tillsammans och lyssnar till Benedikt när han försöker
att ge svar.
21/22 november   Bibelseminarium med Benedikt Peters i Halna Bygdegård
23 november kl. 17:00 Kvällsgudstjänst – Predikan Benedikt Peters [mp3]
7 december kl. 15:30 Adventskaffee mit alten und neuen deutschen Weihnachtsliedern,
Gedanken zur Weihnachtszeit und deutschem Weihnachtsgebäck.
Anmeldung bis zum 29. November. Tel 0505-21118 oder
hj[at]eckhardts.se
Alla är välkomna, men hör gärna av dig innan så att vi vet hur många
som kommer.
21 december kl 11:00 Gudstjänst

 

Möten april – juni 2014

13 april kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Trygg på grund av Lammets blod
(2. Moseboken 12)
Påskdagen
20 april
 kl. 11:00 Påskgudstjänst
Predikan: Wolfgang Elter
27 april  kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Det är inte alltid lätt att förstå Gud
11 maj  kl 17:00 Kvällsgudstjänst
Det är inte alltid lätt att förstå Gud
25 maj  kl 17:00 Kvällsgudstjänst
Kanske har vi fel
(Markus 12:18-27) [mp3]
8 juni  kl 11:00 Pingstgudstjänst
Den Helige Ande är sanningens Ande [mp3]
 22 juni  kl 17:00 Kvällsgudstjänst
Det viktigaste budet (Markus 12:28-34)
(Predikan Ralf Ebel) [mp3]
För predikan brukar Hans-Jörg Eckhardt stå.