Författararkiv: admin

Möten januari – februari 2018

Söndag 7 januari kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Lukas 2:16-20 ”Låt oss nu gå till Betlehem”
Joachim Schlyter [MP3]

Herrens måltid (1)
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 14 januari kl. 11.00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:16.17 ”Trons sköld och frälsningens hjälm”
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Söndag 21 januari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
”Varför Jesus??”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 28 januari kl. 11.00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:17 ”Andens svärd som är Guds ord”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 4 februari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Efesierbrevet 6:18-20 ”Bön” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 11 februari kl. 11.00 INGEN GUDSTJÄNST IDAG
Söndag 18 februari kl. 17.00 Kvällsgudstjänst
Lukas 8 ”Hur Herren svarar på bön”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 25 februari kl. 11.00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:21-24 ”Brevets avslutning”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]

 

Möten november december 2017

Söndag 5 november kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:10-13 ”Den andliga vapenrustningen”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 12 november kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Petrus: Med Jesus i vardagen
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 19 november kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:14 ”Den andliga vapenrustningen:
Sanningen som ett bälte”
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Söndag 26 november kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
”Älska Jesus mer, för allt han har gjort är gott”
Joachim Schlyter [MP3] ”Frälsningens klädnad – och vad den kostade”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 3 december kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:14+15 ”Den andliga vapenrustningen:
Rättfärdigheten som bröstsköld och fridens evangelium
som skor”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 10 december kl. 15:30
OBS ny tid
Adventsfirande på tyska
OBS: Anmälan om deltagande
senast den 4 december
Söndag 17 december kl. 11:00 Julgudstjänst
Lukas 1:26-33 ”Ängelns budskap till Maria”
Hans-Jörg Eckhardt  [MP3]
Juldagen 25 december kl. 17:00 Julandakt
Johannes 1:14 ”Ordet blev kött och bodde bland oss”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Nyårsafton 31 december kl. 11:00 Gudstjänst
Trofasthet och trohet
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]

 

Möten aug-okt 2017

Söndag 13 aug kl. 11:00 Gudstjänst
Psalm 23 ”HERREN är min Herde”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 27 aug kl. 11:00 Gudstjänst
Psalm 23 del 2
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 3 september kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Vem tillhör äran?
Joachim Schlyter [MP3]
Söndag 10 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:1-4 ”Ni barn … ni fäder”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 17 september kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Söndag 24 september kl. 11:00 Gudstjänst
Söndag 1 oktober kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
Johannes 1:35-42 ”Att finna Jesus, att finna sin nästa”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 8 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 6:5-9 ”Slavar och herrar”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 15 oktober kl. 17:00 Kvällsgudstjänst
”Två förbund: lydnad, blod och måltid”
Joachim Schlyter [MP3] ”Herren är min starkhet – trots förtvivlat läge”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 22 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Markus 12:41-44 ”Två kopparmynt”
Joachim Schlyter [MP3] Lukas 5:1-11 ”Att möta Jesus på riktigt”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Lördag 28 oktober kl. 11-18
Bibeldag med Benedikt Peters i Halna Bygdegård
Teman: Av nåd allena, Genom tron allena, Ära vare Gud allena (Länk)
 Söndag 29 Oktober kl 11:00 Gudstjänst
Romarbrevet 5:1-11 ”Det trefaldiga berömmandet av den rättfärdiggjorde”
Benedikt Peters  [MP3]

 

Möten Juni-Juli 2017

 Söndag 4 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:25-33 ”Ni män …”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Söndag 18 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Hebreerbrevet 1:1-3
Roger Oehrli [MP3]
 Söndag 16 juli kl. 11:00 Gudstjänst
Matteus 6:19-33 ”Samla er inte skatter på jorden”
David WInkelhake [MP3]
 Söndag 30 juli kl. 11:00 Gudstjänst
”Nåd”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]

 

Möten April-Maj 2017

Söndag 9 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:21 ”Underordna er varandra”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Påskdagen 16 april kl. 11:00 Gudstjänst
Påskbudskap 1 Joachim Schlyter [MP3]
Påskbudskap 2 Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Söndag 23 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:22-24 ”Ni hustrur …”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 Söndag 7 maj kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:25-33 ”… så som Kristus har älskat församlingen”
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
Söndag 21 maj kl. 11:00 Gudstjänst
Predikan Günther Heger [MP3]

 

Inspelningar 2017

Möten Jan-Mar 2017

 Söndag 1 januari kl. 16:00
OBS tiden
Gudstjänst
”Ända till nu har HERREN hjälpt oss” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 15 januari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:15-32 ”Bedröva inte Guds Helige Ande” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 29 januari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:1+2 ”Att älska är att ge”  [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 12 februari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:3-7 ”Att ärva Guds rike eller inte” [MP3] Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 26 februari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:8-14 ”Förr mörker – men nu ljus i Herren” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 12 mars kl. 11:00 Gudstjänst
”Varde ljus! Och det blev ljus” [MP3] Bibeltexter till predikan.pdf
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 26 mars kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:15-20 ”… så skall Kristus lysa över dig – att låta sig uppfyllas av Anden” [MP3]
Ralf Ebel

Inspelningar se Inspelningar 2017

Bibelhelg 2016: Reformationens ”Sola” med Benedikt Peters

Här finns de ljudinspelingar av bibelhelgen om reformationens fem Sola.  För mer info och de videoinspelningar se http://bibelväckelse.nu/bibeldag-2016/

Möten nov-dec 2016

Söndag 6 november kl. 11:00 Gudstjänst
Predikan Klaus Güntzschel
Söndag 20 november kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:14-16 Att hålla fast vid sanningen [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 4 december kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:17-24 Det nya livet i Kristus [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 18 december kl. 11:00 Julgudstjänst – Johannes 1 [MP3]
Söndag 25 december
(Juldagen)
kl. 16:00 Julandakt
Joakim Schlyter
[MP3 tyvärr ej tillgängligt pga tekn. problem vid ljudupptagning]
Söndag 1 januari
(Nyårsdagen 2017)
kl. 16:00
OBS tiden
Gudstjänst

 

Möten sept-okt 2016

 11 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:1-13 Hedningarna är medarvingar [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 25 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:14-21 Bön och lovprisning [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 9 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:1-6  Att leva värdigt vår kallelse [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 23 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:7-13  Gåvorna till uppbyggelse av Kristi kropp [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 28-29 oktober   Bibelhelg med Benedikt Peters – Reformationens fem grundpelare
Fredag SOLUS CHRISTUS [MP3]
Lördag SOLA SCRIPTURA [MP3] Fortsättning nästa år.                      Läs mer….
 30 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Johannesevangeliet 17 [MP3]
Benedikt Peters