Författararkiv: admin

Möten Jan-Mar 2017

 Söndag 1 januari kl. 16:00
OBS tiden
Gudstjänst
”Ända till nu har HERREN hjälpt oss” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 15 januari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:15-32 ”Bedröva inte Guds Helige Ande” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 29 januari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:1+2 ”Att älska är att ge”  [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 12 februari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:3-7 ”Att ärva Guds rike eller inte” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 26 februari kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:8-14 ”Förr mörker – men nu ljus i Herren” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 12 mars kl. 11:00 Gudstjänst
”Varde ljus! Och det blev ljus” [MP3] Bibeltexter till predikan.pdf
Hans-Jörg Eckhardt
 Söndag 26 mars kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 5:15-20 ”… så skall Kristus lysa över dig – att låta sig uppfyllas av Anden” [MP3]
Ralf Ebel

Inspelningar se Inspelningar 2017

Bibelhelg 2016: Reformationens ”Sola” med Benedikt Peters

Här finns de ljudinspelingar av bibelhelgen om reformationens fem Sola.  För mer info och de videoinspelningar se http://bibelväckelse.nu/bibeldag-2016/

Möten nov-dec 2016

Söndag 6 november kl. 11:00 Gudstjänst
Predikan Klaus Güntzschel
Söndag 20 november kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:14-16 Att hålla fast vid sanningen [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 4 december kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:17-24 Det nya livet i Kristus [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Söndag 18 december kl. 11:00 Julgudstjänst – Johannes 1 [MP3]
Söndag 25 december
(Juldagen)
kl. 16:00 Julandakt
Joakim Schlyter
[MP3 tyvärr ej tillgängligt pga tekn. problem vid ljudupptagning]
Söndag 1 januari
(Nyårsdagen 2017)
kl. 16:00
OBS tiden
Gudstjänst

 

Möten sept-okt 2016

 11 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:1-13 Hedningarna är medarvingar [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 25 september kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 3:14-21 Bön och lovprisning [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 9 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:1-6  Att leva värdigt vår kallelse [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 23 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 4:7-13  Gåvorna till uppbyggelse av Kristi kropp [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 28-29 oktober   Bibelhelg med Benedikt Peters – Reformationens fem grundpelare
Fredag SOLUS CHRISTUS [MP3]
Lördag SOLA SCRIPTURA [MP3]
Fortsättning nästa år.                      Läs mer….
 30 oktober kl. 11:00 Gudstjänst
Johannesevangeliet 17 [MP3]
Benedikt Peters

Möten juli-august 2016

 3 juli kl. 17:00
(OBS tiden!)
Gudstjänst
Efesierbrevet 2:1-10 Från död till liv  [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 17 juli kl. 11:00 Gudstjänst
4 Moseboken 21 Hur hanterar vi omvägar? [MP3]
Stefan Isenberg (tolkas till svenska)
 31 juli kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 2:10 Goda gärningar [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 7 augusti kl. 11:00 Gudstjänst på tyska
14 augusti kl. 11:00 Gudstjänst
Matteusevangeliet 14:22-33 Jesus går på vattnet [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 28 augusti kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 2:11-22 Den rivna skiljemuren
Ralf Ebel

Möten maj-juni 2016

5 maj (torsdag)
Kristi himmelsfärdsdag
kl. 18:00 ”När ljuset går upp för en blind” [MP3]
Günther, född blind, berättar
8 maj kl. 11:00 Gudstjänst, Predikan Günther Heger
Älska Gud (5 Mos 6:4-9) [MP3]
15 maj, Pingstdagen kl. 11:00 Gudstjänst
Pingstpredikan Jürgen Waltersbacher [MP3]
22 maj kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:3-7 Utkorelsen
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
5 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:7-14
Ralf Ebel [MP3]
19 juni kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:15-23
Ralf Ebel [MP3]

 

Hem

Varmt välkommen!

Vi firar gudstjänst varje söndag, sjunger gamla och nya psalmer och sånger, lyssnar till
bibelord och ber tillsammans.

Efter bibelundervisningen avslutar vi med gemenskap kring fikabordet.

Inspelningar 2016

Möten jan-april 2016

 3 jan kl. 11:00 Gudstjänst
Jesaja 12
Hans-Jörg Eckhardt [MP3]
 17 jan kl. 11:00 Gudstjänst
Att vara troende: Ett liv utan bekymmer? [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 31 jan kl. 11:00 Gudstjänst
Den Uppståndne visar sig (Markus 16:9-20) [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
Lördag 6 feb kl 17 – 20 Vårt ursprung och jordens historia –
om dinosaurier, bibeln och Noas flod
Vad vet vi? Vad tror vi?
Välkommen till en bildföreläsning med
Mats Molén (M. Sc. i geovetenskap) som
studerat detta i 30+ år.
Kom med dina frågor!
Fika.
Fri entré.
 14 feb kl. 11:00 Gudstjänst
”Språkets under 1”
Hans-Jörg Eckhardt
 28 feb kl. 11:00 Gudstjänst
”Guds Ord är som … (1)” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
 13 mars kl. 11:00 Gudstjänst
”Guds Ord är som … (2)” [MP3 Guds ord är som … VERSER]
Hans-Jörg Eckhardt
 27 mars kl. 11:00 Påskgudstjänst [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
10 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet inledning [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt
24 april kl. 11:00 Gudstjänst
Efesierbrevet 1:1-3 – ”Välsignad med all andlig välsignelse” [MP3]
Hans-Jörg Eckhardt